„PRE NÁS JE SPOKOJNOSŤ NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRVORADÁ„

Vzhľadom na dosahované výsledky a rozvoj spoločnosti Teamsales, bolo vedením Spoločnosti prijaté strategické rozhodnutie zaviesť a uplatňovať integrovaný manažérsky systém, s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu prostredníctvom zvyšovania schopnosti plniť požiadavky našich zákazníkov.

 

Získanie certifikátov nemá slúžiť len na akúsi formálnu deklaráciu splnenia požiadaviek príslušných medzinárodných noriem, ale spoločnosť Teamsales si kladie za cieľ, aby certifikácia bola vykonaná renomovaným celosvetovo uznávaným certifikačným orgánom, ktorým spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o  bezpochyby je.

Bezpečnostná previerka

Disponujeme bezpečnostnou previerkou pre stupeň utajenia T – Tajné.

 

Rovnko tak je naša firma držiteľom povolenia „obchodovať s výrobkami obranného priemyslu“.

Integrovaný manažérsky systém

Naša spoločnosť zaviedla a udržiava procesy v 7 manažérskych systémoch (ISO 9001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 20000-1, ISO 10006, ISO 14001).

 

Zavedením 7 manažérskych systémov, sa  spoločnosť Teamsales zaradila medzi popredné IT spoločnosti, ako aj spoločnosti poskytujúce letecké práce prostredníctvom bezpilotných lietadiel. Týmto deklarujeme, že sme  na Slovenskom trhu schopný vyhovieť potrebám zákazníka a zároveň prezentujeme svoj integrovaný prístup ku certifikovaným oblastiam.

 

Politika integrovaného manažérskeho systému spoločnosti Teamsales je v súlade s poslaním a potrebami zákazníkov a prezentuje pilier pre nastavovanie cieľov.

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému spoločnosti Teamsales

Politika integrovaného systému manažérstva TEAMSALES vychádza z porozumenia interných a externých súvislostí a súvisí so stratégiou Spoločnosti. Vychádza z integrácie 7 manažérskych systémov, je primeraná účelu spoločnosti a je definovaná v zmysle charakteristík podnikania, organizácie, jej lokalizácie, aktív a technológií.

info@teamsales.sk

Copyright © 2024 Teamsales s.r.o.