fbpx

Presná ortofotomapa

Použitím profesionálnych dronov a presných geodetických GNSS príjimačov dosahujeme rozlíšenie máp až 0,5 cm/pix.

Ortofotomapy sú presne zamerane do súradnicového systému a použitím kontrolných bodov je overená ich presnosť. Vďaka dronom je proces rýchly a efektívny, pričom nedochádza k obmedzeniu prác na povrchu. Hotová ortofotomapa môže byť dodaná do 24 hodín.

Možné výstupy

Ortofotomapa
Ortofotomapa mohyla M R Stefanika
DTM / DSM
Geodeticke prace s dronmi
Vrstevnice
Mapovanie uzemia vrstevnice
Mračno bodov
mracno bodov

Meranie objemov a plôch

Fotogrametrickým spracovaním záberov z dronu, dokážeme zmerať objemy rôznych materiálov a tvarov presnejšie a rýchlejšie ako klasickými metódami.

Vzdialenosti, plochy alebo objemy dokážeme kvantifikovať s centimetrovou presnosťou. Výstupy nachádzajú široké uplatnenie pri prieskumoch, územnom plánovaní alebo dokumentácii priebehu výstavby developerských projektov. Porovnanie objemu 3D modelu v čase umožňuje zistiť ako sa menil jeho objem v rôznych obdobiach – koľko materiálu pribudlo alebo ubudlo.

Meranie objemov objem

Meranie objemu najrôznejšich materiálov

Skladký odpadu – Sypký materiál
Stavebné úpravy – Drevená hmota
Povrchové bane

Skladký odpadu
Sypký materiál
Stavebné úpravy
Drevená hmota
Povrchové bane

Tvorba 3D modelov

3D model verne zobrazuje realitu a umožňuje s ňou ďalej pracovať v rôznych špecializovaných softvéroch, napr. AutoCAD.

Vytvoreniu 3D modelu predchádza nalietanie objektu dronom a jeho nasnímanie zo všetkých strán tak, aby žiaden detail nezostal nezachytený. Fotenie trvá v závislosti od veľkosti modelu iba niekoľko hodín a nenarúša pozemné práce. Presnosť až 1cm/px zachytí každý detail a umožní kvantifikovať parametre modelu – merať vzdialenosti, plochy a objemy.

Teamsales s.r.o.

Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 46 056 301
DIČ: 2023226007
IČ DPH: SK2023226007