fbpx

Povolenia na vykonávanie leteckých prác s dronmi

Podnikanie berieme vážne a preto máme všetky potrebné potvrdenia a poistenia potrebné na legálne lietanie s dronmi na Slovensku. Zoznam potrebných potvrdení:

Pilotný preukaz
Registrácia dronov na DÚ

Prevádzková príručka

Hlavný dokument ktorý musí byť schváleny Dopravným úradom. Sú v ňom popísané všetky bezpilotné prostriedky, ktoré podnikateľ vlastní ako aj postupy na bezpečné vykonanie letu, ako aj podmienky za ktorých môže byť vykonaný.

Poistenie dronov

Každý dron s ktorým vykonávame letecké práce má uzavretú zmluvu o poistení voči škode spôsobenej tretej osobe. Alternatíva zákonného poistenia pre automobily. Drony sú poistené do výšky 950 000 €.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Letecké snímkovanie a tvorba máp si vyžaduje ďalšie povolenie od NBÚ. Toto potvrdenie vlastní ibá malé percento podnikateľov, ktorí lietajú s dronmi.

Zoznam držiteľov potvrdenia o Priemyslenej bezpečnosti na stránke NBÚ:

Teamsales s.r.o.

Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 46 056 301
DIČ: 2023226007
IČ DPH: SK2023226007