Ochrana pred dronmi

Bezpečnosť svetových letísk, elektrární, vojenských komplexov, ale aj dátových centier a prvkov kritickej infraštruktúry sa s nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie a dronov ako jej súčasťou rapídne znižuje. Incidentov, kedy drony ohrozili bezpečnosť majetku a osôb pribúda.

Dostupnosť komerčných UAV – bezpilotných lietadiel vo všetkých kútoch sveta sa exponenciálne zvyšuje. Drony už nie sú výhradne vojenská technika ale spotrebným tovarom, ktorý je možné kúpiť bez väčšieho úsilia a financií na internete. S 20% medziročným rastom je to jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich trhov súčasnosti. Právne systémy sa nestíhajú pružne prispôsobovať tempu pokroku v tejto oblasti. Regulácia absentuje, resp. zaostáva a dron si tak dnes môže zaobstarať každý bez ohľadu na skúsenosti alebo účel jeho použitia. Vďaka svojim praktickým a neustále sa zdokonaľujúcim vlastnostiam nachádzajú drony uplatnenie vo viacerých odvetviach sektora služieb a vojenských konfliktoch.

Ale ako každú novú technológiu, aj drony je možné zneužiť. Bezpečnosť svetových letísk, elektrární, vojenských komplexov, ale aj dátových centier a prvkov kritickej infraštruktúry sa s nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie a dronov ako jej súčasťou rapídne znižuje. Incidentov, kedy drony ohrozili bezpečnosť majetku a osôb pribúda. Je len otázkou času, kedy používateľská nedbalosť alebo zločinecká rafinovanosť spôsobí vážnejšiu škodu. Účinnú ochranu pred UAV narušiteľmi tvorí viacero vrstiev rôznorodých technológií. V zásade platí rovnica: čím viac vrstiev, tým spoľahlivejšia ochrana. Detekciu dronov zabezpečujú rádiofrekvenčné skenery, radary, kamery a akustické senzory. Neutralizáciu bezpilotných prostriedkov umožňuje nasadenie rušičiek signálu, sieťometov, nástrojov na prevzatie kontroly nad dronmi, GNSS spooferov a laserových diel.

KOMPLEXNá OCHRANA PRED UAV

RF senzor

Rádiofrekvenčný skener neustále analyzuje široké pásma frekvencií, klasifikuje a dekóduje signály a poskytuje tak skoré varovania, často ešte pred samotným vzletom dronu.

 • základná a cenovo najdostupnejšia forma detekcie UAV
 • vhodná na komerčné drony
 • pasívna forma detekcie (neemituje signál)
 • všesmerový/smerový, fixná inštalácia/mobilné nasadenie

Radar

Kompaktnejšia verzia tradičného radaru vyvinutá špeciálne na detekciu UAV. Mikro-Doppler funkcia poskytuje konfirmáciu, že je objekt vybavený rotujúcimi vrtuľami a zároveň umožňuje detegovať vznášajúce sa drony. Táto klasifikácia zabezpečuje ich správne odlíšenie od iných pohybujúcich sa objektov, čím sa znižuje miera falošných poplachov.

 • schopný detekcie bezpilotných prostriedkov neemitujúcich signál
 • 2D radar poskytuje informácie o polohe UAV
 • 3D radar vyhodnocuje aj informácie o výške bezpilotného prostriedku
 • aktívny šíriteľ signálu

Optický senzor (EO/IR)

Komplementárne použitie kamerových systémov a ich integrácia do riešenia dopĺňa rádiovú detekciu a poskytuje živý video záznam v prípade výskytu hrozby. Pomocou umelej inteligencie a neurónových sietí softvér spracúva živé video a okamžite rozlišuje drony od iných pohybujúcich sa objektov.

 • základom je softvér (videoanalytika) prípadne umelá inteligencia
 • PTZ variant je schopný sledovať bezpilotný prostriedok
 • poskytuje vizuálnu konfirmáciu UAV hrozby
 • získava cenné informácie o náklade UAV

Akustický senzor

Akustické senzory sú schopné detegovať drony na báze zvukových stôp ich vrtúľ, aj keď sú neviditeľné pre radary alebo im chýba rádiofrekvenčné spojenie. Redukciou a odfiltrovaním nežiaduceho hluku z oblasti záujmu dosahujú akustické senzory lepší rozsah a čistejší zvuk v porovnaní s konvenčnými systémami.

 • jedno zariadenie dokáže zistiť smer a výšku UAV, viacero aj jeho polohu
 • nie je nutný priamy vizuálny kontakt
 • nevhodný do hlučných prostredí
 • jeden senzor deteguje iba prítomnosť, nie skutočnú pozíciu UAV v perimetri

Rušička signálu

Rušičky znemožnia dronu prijímať signál. Dron izolovaný od vysielača a satelitného signálu sa v závislosti od jeho bezpečnostných protokolov buď zastaví na mieste alebo vráti na bod vzletu. Proti dronom je možné použiť buď všesmerové rušičky, ktoré prerušia komunikáciu všetkých zariadení v okolí využívajúcich cieľové frekvencie, alebo smerové rušičky, ktoré zarušia spojenie zariadení iba v smere mierenia. Oba typy rušičiek je možné prispôsobiť – nastaviť, ktoré frekvencie sa majú zarušiť a ktoré majú naopak zostať použiteľné.

 • základná forma neutralizácie bezpilotných prostriedkov
 • vysoko účinná obrana proti komerčným UAV a rojom dronov (drone swarms)
 • rýchle nasadenie a okamžitá efektivita
 • nezastaví UAV prevádzkované na iných, než predkonfigurovaných kanáloch

Sieťomet

Použitie rušičiek síce preruší komunikáciu medzi pilotom a jeho dronom a znemožní tak bezpilotné lietadlo ovládať, ale jeho pristátie je vecou konfigurácie interných parametrov zariadenia a softvéru od výrobcu. Dron tak môže buď začať okamžite klesať k zemi, vrátiť sa na miesto vzletu, alebo sa zostať vznášať nekontrolovateľne vo vzduchu až do chvíle, kedy sa mu minie batéria. Minimalizáciu tohto rizika a kontrolovaný kontakt UAV so zemou zabezpečujú sieťomety.

 • pneumatická výmetnica vystreľuje projektil, ktorý sa pred kontaktom rozbalí na sieť,
 • účinné rovnako voči UAV ovládaným signálom operátora a dronom prevádzkovaným bez signálu,
 • siete môžu byť vybavené padákom, ktorý zabezpečí bezpečné pristátie chyteného UAV

Prevzatie kontroly

Riešenie schopné detekcie, identifikácie, lokalizácie a prevzatia kontroly nad bezpilotnými prostriedkami. Detekčná schopnosť tohto all-in-one riešenia pracuje na princípe pasívneho skenovania okolitých frekvencií a dekódovania komunikačných protokolov medzi ovládačmi a dronmi samotnými. Prelomenie týchto komunikačných protokolov a vyslanie krátkeho signálu na cielených frekvenciách znemožní operátorovi pokračovať v ovládaní UAV, bez rušenia priateľských zariadení v oblasti. Systém umožňuje prinútiť UAV pristáť na vopred definovanom mieste po vopred definovanej dráhe, poslať UAV späť na miesto vzletu, okamžite pristáť alebo sa zostať vznášať vo vzduchu.

 • pracuje na princípe manipulácie komunikačného protokolu UAV
 • smerová/všesmerová anténa, fixná inštalácia/mobilné nasadenie
 • okrem detekcie UAV aj identifikuje a lokalizuje
 • na rozdiel od rušičky signálu neznefunkční všetky zariadenia v oblasti prevádzkované na cielených frekvenciách

Spoofer

Spôsob manipulácie GNSS formou vysielania falošných signálov, ktoré UAV rozpozná ako legitímne, okamžite účinné voči akýmkoľvek UAV využívajúcich GNSS, nevýhodou je kompromitácia GNSS v oblasti.

 • presýtenie záujmovej oblasti falošnými GNSS signálmi
 • efektívne voči rojom dronov, dronom navádzaným pomocou GPS, 4G/5G dronom
 • viaceré režimy prevádzky: „hold“ / „push back“ / NFZ
 • všesmerový/smerový, fixná inštalácia/mobilné nasadenie

Laserové delo

Vysokoenergetické laserové systémy predstavujú technologicky najsofistikovanejší spôsob kompletnej neutralizácie UAV narušiteľa v štýle hard kill. V prvom kroku multispektránle senzory zachytia potenciálnu hrozbu. Po vyhodnotení situácie operátorom a potvrdení, že ide o nepriateľský dron koncentrovaný lúč energie zostrelí bezpilotný prostriedok.

 • vychádza z riešenia na zneškodnenie nepriateľských balistických rakiet
 • účinný voči všetkým typom UAV
 • všestranný systém použiteľný nielen proti UAV ale aj ako obranný systém na zostreľovanie rakiet
 • reakčný čas môže byť v prípade útokov rojov (drone swarms) nedostatočný

Integráciou –  vzájomným prepojením vhodných technológií vzniká komplexný systém ochrany pred bezpilotnými prostriedkami šitý na mieru konkrétnym požiadavkám.

info@teamsales.sk

Copyright © 2024 Teamsales s.r.o.