Informácie o spracovaní súborov cookies

Pri návšteve stránky, ktorá zapisuje cookies, sa vo Vašom počítači vytvorí malý textový cookie súbor. Cookie súbor je textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho zariadenia (počítač, mobil, tablet,…). Následne pri budúcej návšteve, ste na tú istú stránku pripojení rýchlejšie. Stránka Vás spozná a ponúkne vám informácie, ktoré potrebujete,  umožní Vám  vstup, a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje obsah a ponuku odhadovaných aktivít a služieb, ktoré by ste mohli využiť.

 

Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webovej stránky bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies vyhodnocujeme:

  • Základné súbory cookies umožňujú nám používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Prevádzkové súbory cookies slúžia nám na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webstránke a následne na vylepšovaní jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Ako skontrolovať nastavenie cookies:

Súbory cookies môžete skontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na tejto stránke. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho počítača vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich Internetových aplikácii.  Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

 

Právny základ spracúvania:

V prípade, že pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby. Pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb, alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou, vrátane priamej reklamy.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše údaje z prehliadania:

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou, maximálne však po dobu 6 mesiacov.

Odvolanie súhlasu:

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na  uvedené Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje:

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, uplatnenia Vašich práv, a chceli by ste sa skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať na:
 

Teamsales s.r.o.

Sídlo: Kutlíkova 17

851 02 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vl. 103293/B

Tel.: +421 917 999 452

 

Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nezákonne, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Toto Vyhlásenie môžeme podľa potreby aktualizovať, o čom Vás  budeme na tomto mieste informovať. Táto verzia Vyhlásenia o ochrane osobných Údajov sa uplatňuje od 1.5.2023.